ติดตามพวกเราได้ที่ :
เพลง| MV| อัลบั้ม
หากไม่สามารถเล่นเพลงได้ ท่านสามารถดาวน์โหลดติดตั้ง flash player ที่นี่ download

เพลง : อยากหยุดเวลานั้น

ศิลปิน : Cristin

อัลบั้ม : อยากหยุดเวลานั้น - Single

:ดาวน์โหลดเพลงรอสาย เพลงเต็ม ริงโทน และ MV
ดาวน์โหลดเพลง โทร. *12399 (เวลา 8.00-22.00น.) ค่าทำรายการนาทีละ 5 บาท

37

Embed :

๟๞Cristin - -"2+"8@'%21I

3#I- 
1" A H+%H-

3- @
 2*8##!

@#5"@#5" @
 2*8##!

'11I 5H@- @4#!2@7H-%2

%2 %2 %2 %J2 %2 %I2 %2

83"131C1@'I'I2A%0@*5"I32

7H!2!1"1D!HD+'

-"20DD%D%

D!HI-D!HI-@-

AHD%@5"C

GD!HI@--"2+"8@'%21I 5H 11I@%-

*2A%0"4I!C+I@-

-205I2@#2*-

D!H@- D!HDI#11-"2+"8'171I +"8'155

5H@#2@"!5I'"1

%'2!91 13DIAH1

@!7H-'2!#4"1#1@- A%0"1'C'15I +1'C "1D!HAGA#

"1A*'H2"1D!H%7!

@+!7-@4!5H@"#9I*6A!I%6%6"16@*5"2"

AH@GDD!HDI

5H06@-7 D!H-27 1@I2C

G@-!5C# -"9HI2I2@--"2+"8@'%21I 5H 11I@%-

*2A%0"4I!C+I@-

-205I2@#2*-

D!H@- D!HDI#11-"2+"8'171I +"8'155

5H@#2@"!5I'"1

%'2!91 13DIAH1

@!7H-'2!#4"1#1@- A%0"1'C#-@'%2%7!1 A%0 13%1%7!!1

@!7H-@-"1"7"1 'H2!1@G21

0#1I"1D 0"7I-"1D

D!H!52DI'"1-"2+"8@'%21I 5H 11I@%-

*2A%0"4I!C+I@-

-205I2@#2*-

D!H@- D!HDI#11-"2+"8'171I +"8'155

5H@#2@"!5I'"1

%'2!91 13DIAH1

@!7H-'2!#4"1#1@- A%0"1'C