ติดตามพวกเราได้ที่ :
เพลง| MV| อัลบั้ม
หากไม่สามารถเล่นเพลงได้ ท่านสามารถดาวน์โหลดติดตั้ง flash player ที่นี่ download

เพลง : รักช้ำช้ำ

ศิลปิน : D DAY

อัลบั้ม : D DAY

:ดาวน์โหลดเพลงรอสาย เพลงเต็ม ริงโทน และ MV
ดาวน์โหลดเพลง โทร. *12399 (เวลา 8.00-22.00น.) ค่าทำรายการนาทีละ 5 บาท

7

Embed :

๟๞D DAY - #1
I3
I3

3#I- -D!ID

3-/ @#5"@#5" '##L (L 15#42%

@+!7-'H2-"H2 1

D!H'#015H0!5C#

C+I#11IC2D'I

D!H2G+2"G4I1D5HC
HD+!3'H2#15HC#+%2"

@
7H-'H2 3C+IB%+!8A%0@%7H-D

AH D!HC
H*3+#1 1@#20335I

!5AH'2!''D!H#4C*8I2"G I3 I3@-AH#15H
I3
I3

H-C+I35AHD+

"4H#1G"4HAI"4H-H-A-G"4H@*5"C

35D!H@"DI5C+I 18H!@AHD+#1#4AHD+

D!H
H'"-0D#5HC
HD+!3'H2#15HC#+%2"

@
7H-'H2 3C+IB%+!8A%0@%7H-D

AH D!HC
H*3+#1 1@#20335I

!5AH'2!''D!H#4C*8I2"G I3 I3@-AH#15H
I3
I3

H-C+I35AHD+

"4H#1G"4HAI"4H-H-A-G"4H@*5"C

35D!H@"DI5*8I2"G I3 I3@-AH#15H
I3
I3

H-C+I35AHD+

"4H#1G"4HAI"4H-H-A-G"4H@*5"C

35D!H@"DI5"4H#1G"4HAI"4H-H-A-G"4H@*5"C

35D!H@"DI5