ติดตามพวกเราได้ที่ :
เพลง| MV| อัลบั้ม
เพลง คำถามเดิม - แอม เสาวลักษณ์

เพลง : คำถามเดิม

ศิลปิน : แอม เสาวลักษณ์

อัลบั้ม : AMP ALIVE

:ดาวน์โหลดเพลงรอสาย เพลงเต็ม ริงโทน และ MV
*123 1019245 3

1,937

Embed :

๟๞A-! @*2'%1)L - 32!@4!

3#I- -3 18L@4!

3- -8'1L *7*8'##

@#5"@#5" EXTRA BAND

@-032!!2!2" -"2C+I 1-D

32!'H2@#20@+8C 5H@#21IA"2

1I1I5HD!H5H#1I5H@#24C*4H5H@2@-H"2! D!HH25H 1I-C

32!!1!5!2!2" -"9HCC+%2"-"H2

@!7H-B2!!25H#1IG"1I-C0C+I-D'H2D -0D#5HA"@#2C+I+H2

3C+I'2!#1@#22 @#208-"H2 G!5AH@-5H#9I

0C+I 1D2!C# C'15H1'@-D!H-"9H

3DI@5"@I29 A%0I--"9H

1132!@4! %319I@5"'*4H5H 1C+I@- C+IDA%I'+!C

AH#1I@!7H-@-2D %1D!H@"91

A%I' 10+532! DDI-"H2D#0C+I-D'H2D -0D#5HA"@#2C+I+H2

3C+I'2!#1@#22 @#208-"H2 G!5AH@-5H#9I

0C+I 1D2!C# C'15H1'@-D!H-"9H

3DI@5"@I29 A%0I--"9H

1132!@4!

0C+I 1D2!C# C'15H1'@-D!H-"9H

3DI@5"@I29 A%0I--"9H

1132!@4! %319I@5"'